In mei 2017 bestond ‘onze’ Tafel 62 een respectabele 60 jaar!
Deze mijlpaal hebben wij gevierd op zaterdagmiddag 13 mei 2017 met een lustrumviering voor leden en oud-leden. Om de historie van RT62 te bewaren, is Tafel-archief gedigitaliseerd. Om deze reden staat het lustrumjaar in het teken van ’60 jaar Tafel-memoires’.